PROGRAM 500+

 

W gminie Jelcz-Laskowice obsługą świadczenia wychowawczego 500+ zajmie się Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

1 kwietnia w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej przy ul. Witosa 41 rozpocznie się przyjmowanie wniosków. Wedle szacunków program 500+ dotyczy 4300 dzieci z gminy Jelcz-Laskowice. Skorzystać mogą również rodziny niezameldowane, ale mieszkające w gminie.

Formularz wniosku zamieszczamy w zakładce Aktualności pod tytułem PROGRAM 500+, można go odebrać także w MGOPS. Składanie dokumentów może się odbywać osobiście w siedzibie MGOPS lub przez Portal Informacyjno-Usługowy Emp@tia, Platformę Usług Elektronicznych ZUS oraz bankowość elektroniczną.

Osobom, które złożą wnioski dopiero w maju czy czerwcu, świadczenie będzie wypłacone z wyrównaniem od 1 kwietnia 2016 r. Obsługę programu 500+ dla dzieci wychowywanych w pieczy zastępczej prowadzi Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oławie. Warto dodać, że w dochód rodziny wliczają się alimenty.