Nasze miasto i gmina

Gmina Jelcz-Laskowice położona jest w powiecie oławskim, we wschodniej części województwa dolnośląskiego na pograniczu z województwem opolskim. Graniczy z gminami Czernica, Oleśnica, Bierutów
i Oława. Gminy Jelcz-Laskowice podzielona jest na 15 sołectw, natomiast miasto na 9 osiedli:

Sołectwa:

Biskupice Oławskie wraz z przysiółkiem Celina
Brzezinki
Chwałowice
Dębina
Dziuplina
Grędzina z grupą domów Mościsko
Kopalina
Łęg
Miłocice
Miłocice Małe
Miłoszyce
Minkowice Oławskie
Nowy Dwór z osiedlem Stanków
Piekary
Wójcice

Osiedla:

Jelcz
Laskowice
Fabryczne
Komunalne
Domków Jednorodzinnych
Metalowców
Piastowskie
Ludwika Hirszfelda
Europejskie

 

Gmina Jelcz-Laskowice zajmuje powierzchnię 16.810 hektarów, z czego powierzchnia miasta to 1760 ha. Gmina znajduje się w równinnej części Dolnego Śląska, na Nizinie Śląskiej. Obszar jej rozpościera się na pograniczu mezoregionów Równiny Oleśnickiej i Pradoliny Wrocławskiej. Charakterystyczne jest nachylenie terenu w kierunku Odry, wyróżniające się różnica około 50m wysokości względnych między najwyżej i najniżej położonymi punktami terenowymi. Jelcz - Laskowice znajdują sie w najcieplejszym rejonie Dolnego Śląska. Obszar gminy położony jest w całości w dorzeczu Odry i jej dopływów: Smortawy, Młynówki Jeleckiej i Widawy.

Liczba ludności w mieście i gminie Jelcz-Laskowice według stanu na 31 grudnia 2010 r. wynosiła 22 272 mieszkańców. W tym miasto zamieszkiwało 15.743, a gminę 6.529 mieszkańców. Sieć osadników tworzą: jedno miasto i 15 sołectw. W mieście Jelcz-Laskowice zamieszkuje 71,6 procent ludności gminy. Przyrost naturalny należy do jednego z najwyższych w województwie. Korzystniej niż w wielu innych regionach województwa przedstawia się struktura wiekowa mieszkańców.