Kontakt

Sekretariat
 71/ 381 - 71 - 00
 71/ 381 - 71 - 22
 71/ 381 - 71 - 45
fax. 71/ 381 - 71 – 11
um.sekretariat@jelcz-laskowice.pl

Biuro Rady Miejskiej
71/ 381 - 71 - 31
um.biurorady1@jelcz-laskowice.pl
um.biurorady2@jelcz-laskowice.pl

Przewodnicząca lub Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej
71/381-71-40 (w godzinach dyżurowania, w każdy czwartek 16:30-17:30)

Urząd Stanu Cywilnego Kierownik Wydziału Spraw Obywatelskich
71/ 381 - 71 - 12
um.usc@jelcz-laskowice.pl

Ewidencja ludności
71/ 381 - 71 - 34
um.ewidencja@jelcz-laskowice.pl

Dowody osobiste
71/ 381 - 71 – 33
um.dowody@jelcz-laskowice.pl

Ewidencja działalności gospodarczej
71/ 381 - 71 - 18
um.dzialalnosci@jelcz-laskowice.pl
um.handel@jelcz-laskowice.pl

Gospodarka mieszkaniowa
71/ 381 - 71 - 13
um.mieszkania@jelcz-laskowice.pl

Oświata, sport, zdrowie i organizacje pozarządowe
71/ 381 - 71 - 46
um.oswiata@jelcz-laskowice.pl

Kierownik Wydziału Architektury i Nieruchomości
71/381-71-28
um.architekt@jelcz-laskowice.pl

Architektura i budownictwo
71/ 381 - 71 - 50
um.architektura2@jelcz-laskowice.pl

Gospodarka przestrzenna
71/ 381 - 71 - 38
um.architektura1@jelcz-laskowice.pl

Rolnictwo
71/ 381 - 71 - 26
um.rolnictwo@jelcz-laskowice.pl

Ochrona środowiska
71/ 381 - 71 - 59
um.ekologia@jelcz-laskowice.pl

Geodezja
71/ 381 - 71 - 41
um.geodezja@jelcz-laskowice.pl

Gospodarka nieruchomościami
71/ 381 - 71 - 56
um.nieruchomosci@jelcz-laskowice.pl

Inwestycje
71/ 381 - 71 - 29
um.inwestycje@jelcz-laskowice.pl

Zamówienia publiczne
71/ 381 - 71 - 43
um.zamowienia@jelcz-laskowice.pl

Drogi
71/ 381 - 71 - 29
um.drogi@jelcz-laskowice.pl

Nadzór budowlany
71/ 381 - 71 - 43
um.nadzor@jelcz-laskowice.pl

Gospodarka odpadami komunalnymi - opłaty i zwolnienia z opłat
71/381-71-10,  71/381-71-24,  71/381-71-17
um.ekologia2@jelcz-laskowice.pl

Gospodarka odpadami komunalnymi - obsługa systemu
71/ 381 - 71 - 54 
um.gospodarkaodpadami@jelcz-laskowice.pl

Fundusze europejskie
71/ 381 - 71 - 43
um.fundusze@jelcz-laskowice.pl

Kierownik Wydziału Opłat i Podatków
71/ 381 – 71 – 24
um.podatki@jelcz-laskowice.pl

Dodatki mieszkaniowe, podatek od środków transportowych
71/ 381 - 71 – 27
um.dodatki@jelcz-laskowice.pl

Wymiar podatku – gmina
71/ 381 - 71 – 16
um.wymiarg@jelcz-laskowice.pl

Wymiar podatku – miasto
71/ 381 - 71 – 16
um.wymiarm@jelcz-laskowice.pl

Kasa, księgowość podatkowa - gmina
71/381 - 71 -  14
um.rachunkowoscg@jelcz-laskowice.pl

Księgowość podatkowa - miasto
71/ 381 - 71 – 17
um.rachunkowoscm@jelcz-laskowice.pl

Kontrole podatkowe
71/ 381 – 71 – 27
um.kontrole@jelcz-laskowice.pl

Księgowość
71/ 381 – 71 – 19
71/ 381 – 71 – 25
71/ 381 – 71 – 32
um.ksiegowosc@jelcz-laskowice.pl

Informatyk
71/ 381 - 71 - 57
um.informatyk@jelcz-laskowice.pl

Promocja
71/ 381 - 71 - 54
um.promocja@jelcz-laskowice.pl

Organizacja
71/ 381 - 71 - 49
um.organizacja@jelcz-laskowice.pl

Logistyka
71/ 381 - 71 - 51
um.logistyka@jelcz-laskowice.pl

Audyt i kontrola wewnętrzna
71/ 381 - 71 - 49
um.audyt@jelcz-laskowice.pl

Obrona cywilna i ochrona przeciwpożarowa
71/ 381 - 71 - 37
um.obrona@jelcz-laskowice.pl

Pełnomocnik Burmistrza ds. Uzależnień
71/ 381 - 71 - 58
um.pelnomocnik@jelcz-laskowice.pl

Komendant Gminny Ochrony Przeciwpożarowej
71/381 - 71 - 37
um.komendant@jelcz-laskowice.pl