Zbiórka odpadów wielkogabarytowych

2017-04-11

Odbiór zużytych mebli, w tym mebli ogrodowych, odbędzie się w mieście i gminie Jelcz-Laskowice w sobotę, 22.04.2017 r.

Proszę wystawić odpady wielkogabarytowe do godz. 8:00 przed posesją.

Nie będą odbierane zużyte opony, które należy dostarczyć we własnym zakresie do PSZOK znajdującego się przy ul. Techników 8 w Jelczu-Laskowicach.

 

Z up. Burmistrza

Marek Szponar

Zastępca Burmistrza

 

Zdjęcia

  •  -