Środki na rozwój małych firm

2017-03-15

Projekt jest współfinansowany ze środków unijnych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa 8 – Rynek pracy, Działanie 8.6 – Zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstw i przedsiębiorców z sektora MMŚP w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. Głównym celem projektu jest wzrost konkurencyjności dolnośląskich MMŚP poprzez sprawną dystrybucję środków finansowych przeznaczonych na wspieranie rozwoju przedsiębiorców i ich pracowników.

 

Uczestnikami projektu mogą być wyłącznie mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, mające swoją jednostkę organizacyjną na obszarze województwa dolnośląskiego oraz ich pracownicy (wykonujący pracę na podstawie umowy o pracę) z województwa dolnośląskiego. Pracownicy, którzy planują skorzystać z usługi rozwojowej muszą zostać skierowani przez swego pracodawcę, a usługa ta musi zostać wybrana za pośrednictwem Bazy Usług Rozwojowych https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl.

 

Rekrutacja prowadzona jest w sposób ciągły przez cały okres realizacji projektu, tj. do dnia 31.07.2019 r., bądź do czasu osiągnięcia zaplanowanej liczy uczestników lub wyczerpania limitu środków na realizację usług rozwojowych.

 

W ramach projektu przewidziana jest pomoc w określeniu potrzeb rozwojowych przedsiębiorstwa, doradztwo z wykorzystania systemu BUR oraz dofinansowania usług rozwojowych przedsiębiorstwa prowadzone przez wykwalifikowaną kadrę.

 

Poziom dofinansowania usługi rozwojowej dla jednego przedsiębiorcy lub pracownika wydelegowanego przez przedsiębiorcę nie może przekroczyć 5 000 zł, bez względu na wartość tej usługi i poziom wsparcia. Średnia wartość dofinansowania w okresie realizacji projektu dla jednej umowy o udzielenie wsparcia nie może przekroczyć 25 000 zł. Przedsiębiorstwo może skorzystać tylko raz ze wsparcia w ramach projektu, oznacza to, że jedno przedsiębiorstwo może zrealizować jedną umowę o udzielenie wsparcia. Podstawowa wartość dofinansowania usług rozwojowych wynosi 50%. Istnieje możliwość zwiększenia poziomu dofinansowania do maksymalnej wartości 80%.

 

Dokumentacja konkursowa dostępna jest na stronie http://www.dpin.pl/pl/uslugirozwojowe/dokumenty-do-pobrania. Dodatkowe informacje można uzyskać w biurze projektu, w Dolnośląskim Parku Innowacji i Nauki, ul. Kwiatkowskiego 4, 52-326 Wrocław, bądź poprzez kontakt telefoniczny lub mailowy z zespołem projektowym http://www.dpin.pl/pl/uslugirozwojowe/kontakt.

 

Zdjęcia

  •  -