AKTUALNOŚCI:

PUNKT KONSULTACYJNY WOJSKOWEJ KOMENDY UZUPEŁNIEŃ

W RAMACH AKCJI „PRZYJAZNY URZĄD”

 

Sesja Rady Miejskiej

27 listopada o godz. 12.00 zbierze sie na sesji Rada Miejska. W załączniku podajemy szczegółowy program obrad.

Wystartował projekt „Do Wolnej i Niepodległej”

Trzyletni projekt „Do Wolnej i Niepodległej – setna rocznica walk Polaków o niepodległość Polski” obejmuje działania służące wychowaniu patriotycznemu młodzieży. Umowę o współpracy przy realizacji tych działań podpisali 20 listopada zastępca burmistrza Marek Szponar, dyrektor PSP nr 2 Agata Skierska oraz Jarosław Orłowski, zastępca dowódcy jelczańsko-laskowickiej jednostki Związku Strzeleckiego „Strzelec”.

Konsultacje zakończone

Zakończyły się konsultacje projektu Programu współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi. Nie zgloszono żadnych poprawek.