AKTUALNOŚCI:

Październikowa sesja Rady Miejskiej

Sesja Rady Miejskiej odbędzie się 27 p a ź d z i e r n i k a 2017 roku, o godzinie 12.00, w sali narad Urzędu Miasta i Gminy

Posiedzenie komisji

23 października o godz. 16.00 odbędzie się wspólne posiedzenie komisji stałych Rady Miejskiej

Ankieta Lokalnej Grupy Działania

Stowarzyszenie LGD Dobra Widawa przygotowało ankietę na temat jakości życia mieszkańców Partnerstwa Dobra Widawa.

 

Zbiórka elektrośmieci

Odbiór zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego odbędzie się w mieście i gminie Jelcz-Laskowice w poniedziałek, 16.10.2017 r.